Św. Jan Maria Vianney – patron proboszczów

4 sierpnia Kościół przypomina nam postać wielkiego kapłana, pomagającego tysiącom ludzi spotkać Boga, którego papież Pius XI ogłosił patronem wszystkich proboszczów – św. Jana Marię Vianneya. Zwykł on mówić: Gdy w parafii jest święty proboszcz, to jest to dobra parafia, jeśli mamy do czynienia z dobrym proboszczem, to mamy średnią parafię. A gdzie jest zły proboszcz, tam jest żadna parafia.

Dziś szczególnie pamiętajmy w modlitwach  o naszym Księdzu Proboszczu,

a w imieniu całej parafialnej wspólnoty życzymy:

 ogromu Bożej Miłości, przezwyciężającej wszelkie trudy,

cierpienia, brak jedności i zrozumienia,

samotność i zwykłe, ludzkie zmęczenie.

Niech posługa Księdza Proboszcza

owocuje umocnieniem wiary w naszych sercach

i coraz większym umiłowaniem Boga. 

A przykład i wstawiennictwo Świętego Patrona – Jana Marii Vianneya

niech będzie wsparciem i umocnieniem we wszystkich trudnościach.