Historia

23 czerwca 1995 r. o godz. 11.30 mszą świętą rozpoczęła oficjalne życie nowa parafia pw. św. Andrzeja Boboli przy ul. Wałbrzyskiej 41, erygowana dekretem księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, biskupa wrocławskiego z dnia 12 czerwca 1995 roku. Parafia mieści się w obiekcie, który za sowieckich czasów był między innymi „stołowoj” (stołówką), a wzniesiony został w latach 1905-1907 dla potrzeb tzw. Fundacji Kessela i mieścił niemiecki dom dziecka. Nowa parafia – to, podobnie jak na osiedlu Młodych i na Zawiszowie, wydzielona część parafii pw. św. Józefa. Jej organizatorem, podobnie jak na w/w osiedlach, był ks. kan. Stanisław Pasyk – to trzecie dzieło jego kapłańskiego życia. Pierwszym proboszczem nowej parafii został ksiądz Andrzej Szyc, który po święceniach kapłańskich przez 5 lat był wikarym w parafii pw. NMP Królowej Polski w Świdnicy, a następnie we Wrocławiu i w Kłodzku. On odprawił inauguracyjną mszę św. – w warunkach nieustającego jeszcze z powodu remontu kościoła. Wprowadzającym ks. A. Szyca w jego obowiązki proboszczowskie był ksiądz prałat Kazimierz Jandziszak, dziekan dekanatu Świdnica-Zachód, w skład którego wchodzi parafia św. Andrzeja Boboli. Ks. prałat odczytał stosowne na tę okoliczność dekrety biskupie, przedstawił parafianom nowego ks. proboszcza, złożył życzenia ks. Andrzejowi Szycowi: „błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na proboszczowskiej drodze życia”, powitał parafian i zaproszonych gości; podziękował ks. kan. Stanisławowi Pasykowi za trud zorganizowaniu trzech parafii.
„W krzyżu Chrystusa nasze zwycięstwo” – podkreślił ks. proboszcz – „w nim i z nim będziemy budować ten kościół, ale i kościół w naszych sercach i domach. Zadbajmy o chwałę Bożą w tej świątyni, w naszych sercach i domach”. W pierwszych proboszczowskich ogłoszeniach parafialnych ks. A. Szyc dziękował: wszystkim za przybycie na tę inaugurującą mszę i ks. kan. S. Pasykowi za trud w zorganizowaniu parafii, parafii św. Józefa za wyposażenie liturgiczne, świdniczanom i parafianom za trud budowy, prosił zebranych o modlitwę, pracę i ofiarę na rzecz nowego kościoła i nowej wspólnoty parafialnej. Mszę św. inauguracyjną zakończyło odśpiewanie hymnu „My chcemy Boga”.
(Nowa parafia w Świdnicy – Lucjan Momot http://www.mojemiasto.swidnica.pl/?p=1089)23 czerwca 2015 r.  biskup świdnicki Ignacy Dec w kościele pw. św. Andrzeja Boboli w Świdnicy dokonał poświęcenia świątyni. W tym dniu parafia obchodziła jubileusz 20 – lecia istnienia. Na rozpoczęcie Eucharystii ks. prał. Edward Szajda przedstawił historię powstania parafii, wskazując, że 23 czerwca 1995 r. kard. Henryk Gulbinowicz, metropolita wrocławski powołał ją do istnienia. W homilii bp Dec podkreślił, że „świątynia jest przede wszystkim miejscem gromadzenia się ludzi na modlitwę, na sprawowanie kultu religijnego. Do świątyni przychodzą ludzie, by wspólnie oddawać Bogu chwałę, by składać uwielbienie, dziękczynienie i by nabierać mocy od Boga do życia, do czynienia dobra, do zwyciężania zła dobrem”. Biskup zaapelował, by dzisiejszy człowiek na nowo pokochał Kościół „Odkrywajmy na nowo miłość do Kościoła, jako żywej wspólnoty ludzi wierzących, w której jest i działa sam Chrystus. Nie zapominajmy również o tej świątyni, jako budowli. Kochajmy ten dom ziemski, tę świątynię Bożą” – mówił bp Dec.

Mszę św. koncelebrowało wielu kapłanów, m.in. ci, którzy w 20 letniej historii parafii pełnili obowiązki duszpasterskie wikariusza –  ks. Jarosław Żmuda (w parafii w latach: 2002 – 2006), ks. Sławomir Marek (2006 – 2008), ks. Leszek Baranowski (2008 – 2013),  o. Sławomir Wójcik (1999 – 2001).

Jubileusz 20-lecia był okazją, by wyrazić wszystkim parafianom wdzięczność za ich ofiarność i zaangażowanie w budowanie nie tylko widzialnej, ale i duchowej świątyni. Biskup świdnicki przyznał trzem osobom pierścienie św. Stanisława, jako wyróżnienie dla zasłużonych parafian oraz wręczył te odznaczenia ks. prał. Stanisławowi Pasykowi, który był organizatorem parafii, ks. kan. Andrzejowi Szycowi, pierwszemu proboszczowi i ks. prał. Edwardowi Szajdzie, obecnemu proboszczowi parafii.