Wspólnota św. Małej Arabki

Modlitwa Małej Arabki do Ducha Świętego

Duchu Święty natchnij mnie;

Miłości Boża, pochłoń mnie;

Po prawdziwej drodze prowadź mnie;

Maryjo, Matko moja, spójrz na mnie;

Z Jezusem błogosław mnie; o

d wszelkiego zła, od wszelkiej iluzji,

od wszelkiego niebezpieczeństwa, zachowaj mnie!

                                                                      Amen