Małżeństwo

ślub

 

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej, by ustalić szczegóły przygotowania, 3 miesiące przed planowanym ślubem.
 

 

Procedura uzyskiwania sakramentu małżeństwa:

  • Narzeczeni mając zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński winni zgłosić się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed planowanym ślubem.
  • Zgłaszając się winni posiadać świadectwo chrztu świętego, nie starsze niż trzy miesiące.
    Na świadectwie powinna być adnotacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania, (jeśli jej brak, należy uzyskać taką w parafii, w której przyjęto sakrament bierzmowania).
  • Przed zawarciem związku małżeńskiego należy ukończyć katechezę przedmałżeńska.
  • Na podstawie powyższych dokumentów zostanie spisany protokół przedślubny oraz zostaną wygłoszone zapowiedzi. Strona, która jest spoza naszej parafii otrzyma dokument z prośbą o wygłoszenie zapowiedzi w swojej parafii.
  • Po wygłoszeniu zapowiedzi w parafii narzeczonego(nej) należy dostarczyć zaświadczenie o tym fakcie do kancelarii.
  • Na kilka dni przed ślubem należy ponownie zgłosić się do kancelarii celem podania danych świadków małżeństwa.
  • Na krótko przed ślubem należy przystąpić do drugiej spowiedzi przedślubnej.
  • W dniu ślubu dostarcza się do zakrystii obrączki, ewentualnie świadectwo kontraktu cywilnego, kartki świadczące o spowiedzi.