TRANSMISJA ONLINE

Jeśli obraz transmisji długo się nie uruchamia należy odświeżyć stronę (klawisz F5)

Podczas transmisji można uruchomić widok pełnoekranowy.

W tym celu należy najechać kursorem na obraz – pojawi się na dole pasek menu,

w prawym dolnym rogu znajduje się symbol  unnamed kliknięcie w niego uaktywnia widok pełnoekranowy.

Powrót do małego widoku po ponownym kliknięciu symbolu lub klawisz Esc.

W zależności od ustawień monitora podgląd pełnoekranowy może powodować pogorszenie jakości obrazu.