TRANSMISJA ONLINE

Ks. Biskup Marek Mendyk wydał Dekret dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz czynności liturgiczno-duszpasterskich w czasie epidemii koronawirusa, w którym powołując się na kanony 87 §1, 1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla:

  • osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym
  • osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, gorączka itp.)
  • osób, które czują wielką obawę przed zarażaniem
  • osób, które ze względu na ograniczenia liczby wiernych w kościołach, znajdują się w tzw. strefie żółtej lub czerwonej.

Osoby korzystające z dyspensy Ks. Biskup zachęca do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, kiedy jest mniej uczestników liturgii, z zachowaniem wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęca także, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.

Z myślą o tych osobach dostępna będzie transmisja Mszy Św. z naszej świątyni będzie w każda niedziele o g. 9:00