Duszpasterze

Obecni duszpasterze:

ks. proboszcz Edward Szajda


Ks. Prałat Edward SZAJDA
ur. 19 XI 1952 r. w Udaninie, święcenia 21 V 1977 r. Wrocław,
ustanowiony proboszczem w 2002 r.,
Wikariusz Biskupi do spraw stałej formacji kapłanów

 


Ks. Wojciech IWANICKI
ur. 1 I 1984 r. w Nowej Rudzie,
święcenia 23 V 2009 r. Świdnica,
ustanowiony wikariuszem w 2014 r.


Ks. Andrzej FRANKÓW

ur. 13 III 1987 r. w Wałbrzychu,
święcenia 19 V 2012 r. Świdnica,
ustanowiony wikariuszem w 2015 r.


Poprzedni duszpasterze:
Ks. Andrzej SZYC – proboszcz w latach 1995-2002
Ks. Jacek AKSAMSKI – wikariusz w latach 1996-2002
O. Sławomir WÓJCIK – wikariusz w latach 1999-2001
Ks. Krzysztof ADAMSKI – wikariusz w latach 2001-2006
Ks. Jarosław ŻMUDA – wikariusz w latach 2002-2006
Ks. Sławomir MAREK – wikariusz w latach 2006-2008
Ks. Grzegorz ŁAWNICZAK – wikariusz w latach 2006-2009
Ks. Roman TOMASZCZUK – rezydent w latach 2004-2009
Ks. Leszek BARANOWSKI – wikariusz w latach 2008 – 2013
Ks. Krzysztof KRZAK – wikariusz w latach 2009 – 2014
Ks. Gabriel HOROWSKI – wikariusz w latach 2013 – 2015

Komentowanie jest wyłączone