Matki w Modlitwie

„Panie Jezu, przychodzimy do Ciebie i przynosimy nasze dzieci. Wiemy, że Ty kochasz je bardziej niż my” – to fragment modlitwy, którą odmawiają matki ze wspólnoty Matek w Modlitwie. Tworzą ją kobiety, które co tydzień spotykają się, by na nowo oddawać dobremu Bogu swoje dzieci oraz radości i troski z nimi związane, odkrywać sens macierzyństwa i rozważać fragment Pisma świętego. Problemy matek stają się łatwiejsze do udźwignięcia, kiedy dzielą się nimi we wspólnej modlitwie, ucząc się przy tym wzajemnego zaufania
i szacunku.

Ruch Matek w Modlitwie (Mothers Prayers) powstał w Anglii w 1995 roku. Veronica Wiliams i jej bratowa Sandra odczytały, że wolą Bożą jest, by modliły się za swoje dzieci w szczególny sposób. Na modlitwie rozeznały, że życzeniem Jezusa jest, by zdjąć ból z matek, a na ich dzieci zesłać błogosławieństwo. Jest wiele świadectw potwierdzających, że modlitwy te są wysłuchiwane.

Obecnie ruch działa w ponad 100 krajach. Uczestniczki Matek w Modlitwie wywodzą się z wielu wyznań, kultur i krajów. Zasadą ruchu jest niekorzystanie z reklamy czy promocji. Jego upowszechnienie odbywa się drogą osobistych kontaktów i świadectwa matek. Duchowość wspólnoty opiera się na całkowitym zawierzeniu Bogu, prostocie i radosnym posłuszeństwie Bogu i Kościołowi.

Grupy modlitewne składają się zwykle z kilku, kilkunastu kobiet – matek fizycznych i duchowych, kobiet zamężnych i samotnych, młodych i starszych, kobiet świeckich i konsekrowanych. Podczas spotkania matki, korzystając z modlitewnika, zawsze modlą się: do Ducha Świętego o prowadzenie spotkania,  o ochronę przed złem, o przebaczenie, jedność serc i ducha, a także za ojców i mężów.

Obecnie (2022 rok) przy parafii św. Andrzeja Boboli spotykają się dwie grupy Matek w Modlitwie. Serdecznie zapraszamy kolejne panie, które w zaufaniu chcą powierzać swoje dzieci Bogu i potrzebują ludzkiego wsparcia w trudach macierzyństwa.

„Przypominaj mi, Panie, że Twoja miłość jest większa niż jakikolwiek problem”.