Bractwo Szkaplerzne

Na przełomie XII i XIII wieku na zboczach góry Karmel w Palestynie powstała wspólnota pustelników, którzy na znak szczególnej więzi z Matką Bożą nazwali siebie  Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Pustelnicy z góry Karmel prowadzili życie wypełnione modlitwą i umartwieniem. Ich duchowym ojcem stał się prorok Eliasz, który niegdyś w tym miejscu wyprosił u Boga deszcz dla Izraela, gnębionego za grzechy trzyletnią posuchą (por. 1 Krl 18). Pustelnicy odznaczali się od samego początku swego istnienia szczególną czcią  Najświętszej Maryi Panny. W Maryi widzieli swą Patronkę, Matkę i Siostrę .  Pustelnicy z góry Karmel, a po nich ich następcy, patrzyli na Jezusa oczyma Maryi, która wzrastała na ziemi, tak im bliskiej, bo w Nazarecie położonym niedaleko od Karmelu.  W pierwszej połowie XIII w. pobyt eremitów na Górze Karmel stawał się coraz bardziej niebezpieczny, w rękach Saracenów znalazła się Jerozolima, a wojska saraceńskie zaczęły posuwać się coraz bardziej na północ.  W takiej sytuacji eremici emigrowali początkowo na Cypr, a następnie do Europy, gdzie przybysze z Góry Karmel nie spotkali się z godnym przyjęciem. Natrafili na wiele trudności, które w ostateczności mogły doprowadzić do kasaty zakonu.
W nocy z 15 na 16 lipca 1251 Maryja wskazała  Św. Szymonowi Stockowi (1164-1265), wielkiemu czcicielowi Maryi, generałowi Zakonu, na szkaplerz, część habitu zakonnego, czyniąc z niego  znaki swej opieki. Następnie obiecała wyprosić wszystkim wiernie noszącym szkaplerz łaskę zbawienia mówiąc: “Umiłowany synu! Przyjmij Szkaplerz Twojego Zakonu. Przywilej dla ciebie i Karmelitów. Kto w nim umrze, to jest w Szkaplerzu, nie zazna ognia wiecznego. Oto znak zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania”.

Stolica Apostolska zaliczyła Szkaplerz do sakramentaliów. Potwierdziła przywileje Szkaplerza i prawdziwość obietnic Maryi.  Nabożeństwo szkaplerzne rozprzestrzeniło się po całym chrześcijańskim świecie, stając się symbolem Maryjnego charakteru zakonu karmelitańskiego. W naszym kraju nabożeństwo szkaplerzne pojawiło się i zaczęło rozwijać w XIV wieku.

Czym jest Szkaplerz? – podstawowe informacje

Obowiązki noszących szkaplerz

Przywileje szkaplerzne

 

Komentowanie jest wyłączone