Spotkanie duchowych pielgrzymów [6 sierpnia 2020 r.]

W święto Przemieniania Pańskiego w wieczornej Mszy Św. której przewodniczył  ks. Biskup Marek Mendyk, uczestniczyli pielgrzymi z grupy 1 Świdnickiej i z grupy 2 dzierżoniowskiej oraz wszystkich łączący się  duchowo z Pielgrzymką Świdnicką.

Ksiądz Biskup zwrócił uwagę jak ważne dla nas wszystkich są wydarzenia na górze Tabor. „Jezus z towarzyszami, ale też Mojżesz i Eliasz – to przez nich otrzymaliśmy prawo moralne. Prawo wyboru dobra. Warto to powtórzyć i warto zapamiętać – prawo moralne to prawo wyboru dobra, opierające się na wewnętrznym przekonaniu człowieka. A zatem nie prawo ograniczeń, skrępowania ale prawo wolności. Jednak nie wolności beztroskiej, bezmyślnej, wolności od czegoś, ale wolności wybierającej, wolności ku czemuś, ku dobru!
Prawo moralne jest częścią Bożego daru dla człowieka, jest cząstką nas samych. To jakby instrukcja obsługi naszego życia i życia w świecie. 
Mojżesz to prawo zakazów – Dekalog, Eliasz i prorocy to prawo sprawiedliwości i wreszcie Jezus, który przychodzi ze swoim prawem – prawem Miłości. Ważni są ci trzej prawodawcy, którzy przypominają o płaszczyznach moralnego prawa, przypominają o granicy między dobrem a złem, przypominają o sprawiedliwości czyli o dobru i przypominają o miłości czyli o ideale dobra. I dlatego dobrze, że znowu słyszymy z góry przemienienia słowa, które powinny nam zostać jako słowa życia na dzisiaj i na nasze życie – to jest mój Syn umiłowany, to jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. Słuchajcie prawa wolności, żeby nie wpaść w niewolę samych siebie.

Mamy być wierni temu, czego nas stale uczy Bóg. Słuchajmy Jezusa, słuchajcie co mówi Jezus nie z przymusu, nie z lęku, nie z jakiegoś zimnego wyrachowania. Ale tak po prostu z przekonania, że chociaż nie wszystkie reguły wydają się zrozumiałe, że choć nie wszystkie normy moralne wydają się być łatwe, że choć trudno być doskonałym nawet  na miarę Dekalogu a jeszcze trudniej na miarę Ewangelii to warto słuchać Jezusa. Słuchajmy Jezusa z przekonania, że to służy naszemu dobru tu i w wieczności.”