Jubileusz 25-lecia parafii

Mija 25 lat od dnia 23 czerwca 1995 r. kiedy, erygowana dekretem księdza kardynała Henryka Gulbinowicza, rozpoczęła swoje oficjalne życie nasza parafia. Została, podobnie jak powstałe wcześniej na osiedlu Młodych i na Zawiszowie, wydzielona z parafii pw. św. Józefa, a  jej organizatorem był śp. ks. kan. Stanisław Pasyk.

Po dwudziestu latach w roku 2015 bp Ignacy Dec dokonał poświęcenia naszej świątyni, podczas homilii mówiąc, że „do świątyni przychodzą ludzie, by wspólnie oddawać Bogu chwałę, by składać uwielbienie, dziękczynienie i by nabierać mocy od Boga do życia, do czynienia dobra, do zwyciężania zła dobrem”.

Wdzięczni Bogu Wszechmogącemu, ludziom, którzy nie ustają w trosce o naszą świątynię – kapłanom,  dobroczyńcom, parafianom, przyjaciołom i sympatykom – zapraszamy wszystkich do wspólnego przeżywania jubileuszu 25-lecia parafii. Chwilą szczególnego dziękczynienia będzie Msza Święta pod przewodnictwem ks. bpa Ignacego 23 czerwca (wtorek) o godz. 18.00. We Mszy Św. będą również uczestniczyć księża, którzy pracowali w naszej parafii.

A już dziś przypomnijmy sobie wydarzenie sprzed pięciu lat.