Zakończenie oktawy Bożego Ciała

Dziś zakończyliśmy oktawę Bożego Ciała. Po Mszy św., której przewodniczył ks. Jakub Zajadły – neoprezbiter, który odbywał praktykę w naszej parafii odbyła się procesja do 4 ołtarzy. Zgodnie z tradycją dziś poświęcone zostały przyniesione przez parafian wianki z wonnych ziół, młodych gałązek i kwiatów polnych prosząc Boga o opiekę nad przyrodą, obfite plony, ochronę przed zniszczeniem i zatruciem.

Na zakończenie liturgii ks. Jakub udzielił wszystkim prymicyjnego błogosławieństwa.