Uwaga!

Od dzisiaj tj. 18 maja zgodnie z rozporządzeniem władz w Mszach św. i nabożeństwach w naszym Kościele może uczestniczyć 60 osób. Podczas przebywania w kościele nadal prosimy o przestrzeganie przyjętych zasad bezpieczeństwa tj. obowiązku zakrywania ust i nosa, zachowanie bezpiecznej odległości 2 metrów między osobami.

I jednocześnie przypominamy o zawartej w Dekrecie Biskupa Świdnickiego dla duchowieństwa i wiernych Diecezji Świdnickiej na czas epidemii zachęcie by, w miarę istniejących możliwości, uczestniczyć w Mszach św. i nabożeństwach w kościołach. Korzystających z nadal obowiązującej z dyspensy Ks. Biskup zachęca do modlitwy podczas transmisji Mszy św. za pomocą środków społecznego przekazu oraz do udziału we Mszy św. w tygodniu.