Transmisje Mszy św.

Ks. Biskup zachęca aby, w miarę istniejących możliwości, powracać do uczestnictwa we Mszach św. i nabożeństwach w kościołach, a korzystających z dyspensy zachęca do udziału we Mszy św. w tygodniu.

Po kolejnym złagodzeniu ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa, w tym również tej dotyczącej ilości osób przebywających w kościele od poniedziałku 18 maja w naszej świątyni każdorazowo we Mszy św. może uczestniczyć nie więcej niż 60 osób. Jednocześnie przypominamy, że wszystkie osoby – z wyłączeniem duchownych w trakcie sprawowania obrzędów religijnych – zobowiązane są zakrywania ust i nosa również w trakcie Mszy św.

Zapraszając do osobistego udziału w Eucharystii informujemy, że zaprzestajemy transmisji online Mszy św. w tygodniu, nadal jednak będzie możliwość uczestnictwa w niedzielnych Mszach św. poprzez stronę internetową.