Msza św. odpustowa

Jak co roku 16 maja przezywaliśmy święto naszej wspólnoty parafialnej – św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, patrona Polski. Uroczystej sumie odpustowej przewodniczył ks. kan. dr Arkadiusz Chwastyk – Kanclerz świdnickiej Kurii. Zgromadzonych wiernych w świątyni przywitał ks. proboszcz Edward Szajda, podziękował za obecność i zachęcił do wspólnej modlitwy za wspólnotę parafialną. 

Ks. dr Tomasz Metelica w swojej homilii zwrócił uwagę na podobieństwo czasu, w którym przyszło żyć św. Andrzejowi Boboli do czasów nam współczesnych. Przypominając drogę życiową naszego patrona, wskazał jakie cechy należy pielęgnować w czasie swojej egzystencji.

[…] Jeśli dzisiaj chcemy patrzeć na św. Andrzeja jak na patrona jedności, patrona gotowego nam wymodlić, wyprosić u Boga łaskę jedności w różnych obszarach naszego życia, to trzeba się zapytać jak ta jedność wygląda w moim własnym sercu. Jeśli chcę budować jedność na zewnątrz, chcę łączyć ze sobą ludzi warto zapytać – jak wygląda moja jedność z Bogiem, jak wygląda moje przywiązanie do niego, jak wygląda moja relacja z nim.  

Droga naśladowania męczenników to jest droga małych codziennych wyborów, które pozwalają nam odkryć, ze nawet coś tracąc, nawet coś poświęcając czy nawet z czegoś rezygnując, nie będziemy przez to biedniejsi […] Dlatego z wielką nadzieją możemy patrzeć na św. Andrzeja Bobolę. Zobaczyć jak On i jego historia są nam bliskie, […] zobaczyć ze tam gdzie jest wierność jest tez i życie, ze nawet jeśli coś obumrze to jest miejsce żeby się odrodziło.