Zakończenie Rorat

Adwent to radosny czas oczekiwania na przyjście Pana. W środę 22 grudnia podczas wieczornej Mszy św. zakończyliśmy nasze spotkania roratnie. Dzieci, które najaktywniej uczestniczyły w nabożeństwach (nie opuściły ani jednego dnia) otrzymały prezenty. Nagrodzeni zostali również twórcy bombek choinkowych, które ozdobiły drzewko przy ołtarzu Jezusa Miłosiernego.