Krąg biblijny

Spełniam to, co mi zostało polecone, posłuszny przykazaniu Chrystusa mówiącego: Badajcie Pisma oraz:Szukajcie, a znajdziecie; bo nie chcę usłyszeć tego, co On powiedział Żydom: Jesteście w błędzie, nie znając Pisma ani mocy Bożej. Apostoł Paweł napisał, że Chrystus jest mocą i mądrością Bożą; otóż ten, kto nie zna Pisma, nie zna mocy i mądrości Bożej. A zatem nieznajomość Pisma jest nieznajomością Chrystusa.

– św. Hieronim

Krąg biblijny to grupa ludzi, którzy przez poznawanie Pisma Świętego, pragną poznawać zawartą w Nim prawdę o Bogu i człowieku. Istotą kręgu biblijnego jest czytanie i rozważanie Słowa Bożego, poznawanie historii zbawienia i rozpoznawanie działania Boga w dziejach człowieka. To poznanie woli Bożej zawartej w Piśmie Świętym, ma na celu konkretne odniesienie do mojego życia. Chcę żyć tak jak oczekuje ode mnie Bóg. Poznaję Jego wolę i spełniam ją w moim życiu.

Spotkania w kręgu biblijnym mają na celu pomóc człowiekowi we właściwym rozumieniu Bożego Objawienia poprzez wspólnotowe odnajdywanie jego sensu. Człowiek samotnie czytający Pismo Święte ma przecież prawo nie rozumieć wszystkiego, albo skupić się tylko na jednym aspekcie objawionej prawdy. Kiedy rozważamy Biblię wspólnotowo mamy po pierwsze pewność obecności między nami samego Chrystusa, po drugie mamy za sobą wsparcie modlącego się Kościoła.