Apostolat Margaretka

„Spraw aby wzrastali w miłości i wierności Tobie, chroń ich przed zepsuciem i skażeniem tego świata.
Wraz z mocą przemiany chleba i wina udziel im również mocy przemiany serc”.

Modlitwa za kapłanów św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Istotą apostolatu Margaretka jest nieustająca modlitwa za kapłanów będąca odpowiedzią na wezwanie Maryi Królowej Pokoju. Idea apostolatu zrodziła się w związku ze świadectwem wiary młodej kanadyjki Margaret O’Donnell, która w wieku 13 lat została całkowicie sparaliżowana. Od tej chwili postanowiła wszystkie swoje modlitwy, ofiary, a nade wszystko cierpienie poświęcać Panu Bogu w intencji kapłanów, parafii oraz za tych , którzy prosili ją o modlitwę. W ciągu jej życia każdego dnia odwiedzali ją księża, którzy prosili ją o modlitewne wsparcie.

W 1981 roku, już po śmierci Margaret, prof. Louise Ward, która znała ją osobiście, założyła apostolat Margaretek, którego nazwę wzięła od imienia Margaret. Symbolem ruchu stał się mały biały kwiatek o tej samej nazwie (dokł. jastrun właściwy) symbolizujący prostą, skromną i zjednoczoną modlitwę.

Wsparcie kapłanów w apostolacie polega na przyrzeczeniu wieczystej (aż do śmierci) modlitwy za konkretnego kapłana wspólnoty siedmiu osób (lub rodzin). Kapłan otrzymuje symboliczny kwiatek, w którego centrum wpisane jest jego imię, a w siedmiu płatkach imiona osób podejmujących modlitwę w jednym z siedmiu dni tygodnia.

W parafii z inicjatywy wiernych świeckich istnieją wspólnoty Margaretek, które otaczają modlitwą kapłanów posługujących w naszej wspólnocie parafialnej.

Więcej informacji o modlitwie za kapłanów oraz apostolacie można znaleźć na stronie www.margaretka.org.pl