Chrzest Św.

Chrzest

Przygotowanie do Sakramentu Chrztu dla Rodziców dziecka i Rodziców chrzestnych w III sobotę miesiąca o godz. 19.00 w kościele.
 

 

 
 

Informacja dla pragnących ochrzcić dziecko

 • Chrzty w parafii odbywają się w każdą trzecia niedzielę miesiąca
 • Chrzty udzielane są w czasie Mszy św. o godz.12.00
 • W tygodniu poprzedzającym chrzest lub wcześniej należy zgłosić się do biura  parafialnego z odpisem aktu urodzenia dziecka. Na tej podstawie zostanie spisany akt chrztu dziecka.
 • W przededniu sakramentów dla rodziców i chrzestnych odbywa się katecheza chrzcielna (sobota 19.00 w kościele)
 • Rodzice chrzestni musza przedstawić świadectwa kwalifikacyjne wystawione przez macierzysta parafie. Świadectwa te należy dostarczyć w dniu spisywania aktu chrztu, a najpóźniej w dniu chrztu świętego.
 • W dniu chrztu należy przybyć do kościoła ok. 15 minut przed Uroczystością, aby złożyć podpisy w księdze chrztów.
 • Należy przynieść świece chrzcielna oraz białą szatę i świecę
 • Przed chrztem zarówno rodzice (o ile stan prawny im na to pozwala) jak i rodzice chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pojednania.
 • W czasie Mszy św. należy przystąpić do Komunii św. Dobrze jest ofiarować tę Komunię w intencji dziecka.
 • Dobrym zwyczajem jest zamówienie Mszy św. w intencji dziecka w rocznice Chrztu św.

Warunki jakim powinni odpowiadać rodzice chrzestni wg Kodeksu Prawa Kanonicznego:

Kanon 872
Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawić do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kanon 873
Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestna, albo dwoje chrzestnych.

Kanon 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

 • Jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencje pełnienia tego zadania;
 • Ukończył 16 lat, chyba, ze biskup diecezjalny określił inny wiek, albo proboszcz lub szafarz jest zdania, ze słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
 • Jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiara i odpowiadające funkcji, jaka ma pełnić;
 • Jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
 • Nie jest ojcem lub matka przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.