Grupa modlitewna Ojca Pio

Pokorny i umiłowany Ojcze Pio prosimy,

naucz także nas pokory serca,

abyśmy zostali zaliczeni do grona prostaczków z Ewangelii,

którym Ojciec obiecał objawić tajemnice swojego Królestwa.

Pomóż nam, byśmy modlili się niestrudzenie i byli pewni tego,

że Bóg wie, czego nam potrzeba, zanim jeszcze Go o to poprosimy.

Daj nam spojrzenie wiary, abyśmy potrafili od razu rozpoznawać

w ubogich i cierpiących oblicze samego Jezusa.

Wspieraj nas w godzinie walki i próby, a jeśli upadniemy,

spraw, abyśmy doświadczyli radości płynącej z sakramentu pojednania.

Przekaż nam Twoje serdeczne przywiązanie do Maryi, Matki Jezusa i naszej Matki.

Towarzysz nam w ziemskiej pielgrzymce do szczęśliwej Ojczyzny,

do której również my mamy nadzieję dojść,

aby na wieki kontemplować chwałę Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Amen.

                                                                    (modlitwa św. Jana Pawła II)