Ustanowienie nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. [21 marca 2015r.]