Uroczysta Msza św. [26 czerwca 2022 r.]

W minioną niedzielę podczas Mszy św. o godz. 18.00 dziękowaliśmy Bogu za 27 lat istnienia parafii, za 7 lat, które upłynęło od konsekracji naszej świątyni. Naszą modlitwą otoczyliśmy Księdza Proboszcza, który od 20 lat jest Ojcem naszej wspólnoty parafialnej. Eucharystii przewodniczył ks. bp Ignacy, a przy ołtarzu – oprócz naszych duszpasterzy – stanęli również ks. prał. Rafał Kozłowski, ks. Tomasz Czubak, ks. Wojciech Iwanicki, ks. Łukasz Bankowski i ks. Łukasz Trzeciak.

Msza św. była również okazją do wyrażenia wdzięczności ks. Andrzejowi za 7-letnią posługę w naszej parafii. Zgodnie z dekretem Biskupa Świdnickiego ks. Andrzej od dziś jest wikariuszem parafii NMP Królowej Polski na Osiedlu Młodych.

Przedstawiciele grup parafialnych, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie szkoły podstawowej, przyjaciele parafii złożyli Księdzu Proboszczowi serdeczne życzenia, a schola i liturgiczna służba ołtarza podarowała piękny tort. Na koniec Ks. Biskup udzielił błogosławieństwa naszym ministrantom, który wyruszyli na turniej piłki nożnej, natomiast Księdzu Proboszczowi i ks. Andrzejowi wręczył pamiątkowe różańce.

Dzień wcześniej Ks. Andrzeja pożegnała na swoim spotkaniu schola dziecięca.
[foto Agnieszka Janus i Kasia Rzeczkowska]