Rozpoczynamy Wielki Post

Najważniejszym wydarzeniem tego tygodnia jest Środa Popielcowa rozpoczynająca okres czterdziestodniowego przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości — Świąt Paschalnych.  Ten święty czas inaugurujemy udziałem we Mszach Św. z posypaniem naszych głów popiołem.

Prawo kanoniczne nie nakłada na wiernych obowiązku uczestniczenia w tym dniu w Eucharystii (chociaż jest to powszechną praktyką, z której nie powinno się rezygnować bez ważnej przyczyny).  

Msze Święte
z posypaniem naszych głów popiołem
o godz. 8:00, 10:00, 16:30 i 18:00

W Środę Popielcową natomiast - zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego - obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden  do syta). Prawem o wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14. roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie do rozpoczęcia 60. roku życia.

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty, celebrowany w Środę Popielcową, znany jest w wielu kulturach i tradycjach, m.in. w starożytnym Egipcie, u Arabów i w Grecji. W liturgii pojawił się on w VIII w. Pierwsze świadectwa o święceniu popiołu pochodzą z X w. W 1091 r. papież Urban II wprowadził ten zwyczaj jako obowiązujący w całym Kościele. W tym też czasie ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.  

Podczas Wielkiego Postu zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas nabożeństw Drogi Krzyżowej w każdy piątek o godz. 17:00 (dla dzieci) i o godz. 18:00 (dla dorosłych i młodzieży)
oraz nabożeństw Gorzkich Żali w niedziele o godz. 17:00. 

O historii tych form pobożności wielkopostnej możemy przeczytać tutaj => Droga Krzyżowa i Gorzkie żale – nabożeństwa wielkopostne