Obostrzenia z powodu pandemii

Ks. Biskup Marek Mendyk wydał Dekret dotyczący zasad bezpieczeństwa i higieny oraz czynności liturgiczno-duszpasterskich w czasie epidemii koronawirusa, w którym powołując się na kanony 87 §1, 1245 i 1248 §2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udziela dyspensy od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla:

  • osób w podeszłym wieku i kobiet w stanie błogosławionym
  • osób z objawami infekcji (np. kaszel, katar, gorączka itp.)
  • osób, które czują wielką obawę przed zarażaniem
  • osób, które ze względu na ograniczenia liczby wiernych w kościołach, znajdują się w tzw. strefie żółtej lub czerwonej.

Osoby korzystające z dyspensy Ks. Biskup zachęca do udziału we Mszy świętej w dni powszednie, kiedy jest mniej uczestników liturgii, z zachowaniem wszystkich przepisów sanitarnych. Zachęca także, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe.  Z myślą o tych osobach dostępna będzie na naszej stronie internetowej transmisja Mszy Św. z naszej świątyni będzie w każda niedziele o g. 9:00.

Przypominamy, że wierni uczestniczący w liturgii, pracownicy kościelni w sytuacjach kontaktu z innymi osobami, służba liturgiczna zobowiązani są do używania maseczek lub przyłbic zakrywających nos i usta. Zachęcamy do przyjmowania Komunii Św. na rękę, podczas każdej Mszy Św. jeden z kapłanów będzie udzielał w taki sposób Komunii od strony chrzcielnicy.

Zgodnie z obowiązującymi od dzisiaj wytycznymi wprowadzonymi spowodowanymi rosnącą liczbą zakażonych koronawirusem w naszej świątyni może przebywać 120 osób; poza świątynią z zachowaniem dystansu ilość osób nie jest ograniczona.