Obchody Triduum Paschalnego

Triduum Paschalne to trzy najświętsze dni w życiu każdego chrześcijanina, to również trzy najważniejsze dni w ciągu Roku Kościelnego. To, rokrocznie, jedna nieustająca liturgia uobecniająca zbawcze wydarzenia sprzed dwóch tysięcy lat, które przyniosły całemu światu zbawienie. To Wieczernik wraz z tajemnicą Eucharystii i Kapłaństwa, to Golgota i drzewo krzyża, „na którym zawisło zbawienie świata” – nasz Pan Jezus Chrystus, to wreszcie Błogosławiona Noc czuwania – jedyna, która była godna ujrzeć Zmartwychwstanie naszego Pana.