Nowi ministranci

Dzisiaj podczas Mszy św. o godz. 10.30 powiększyło się grono ministrantów naszej parafii. Sześciu chłopców zakończyło przygotowania, aby podjąć gorliwą służbę przy ołtarzu.  Poprzez specjalne błogosławieństwo udzielone przez Księdza Proboszcza zostali oni dopuszczeni do zaszczytnej służby Panu Bogu podczas celebracji i pierwszy raz założyli strój ministranta.

Życzymy im wzrastania w łasce Bożej i umiłowania piękna liturgii. Bardzo dziękujemy rodzicom za ich zaangażowanie i współpracę w dziele wychowania religijnego swoich synów. 

Po Mszach św. przy sprzyjającej aurze była doskonała okazja do spotkań w naszej parafialnej kawiarenki pod dębem. A równocześnie była to możliwość wsparcia materialnego wakacyjnych wyjazdów naszych ministrantów.