Uroczystości odpustowe – Msza św. i festyn parafialny