Działanie parafii w czasie pandemii – dekret Biskupa Świdnickiego

Biskup Świdnicki Ignacy Dec wydał w dniu dzisiejszym „Dekret dla duchowieństwa i wiernych diecezji świdnickiej odnośnie do czynności liturgicznych i duszpasterskich w dniach epidemii”. Dotyczy o działań w czasie wprowadzonego na terenie Polski stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski koronawirusa w oparciu o aktualne zarządzenia, wskazania i sugestie Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Prezydium Konferencji Episkopatu Polski oraz działaniami podjętymi przez rząd.

Dekret zawiera szczegółowe wytyczne, którymi powinni się kierować wszyscy kapłani oraz wierni, m.in.

  • z dniem 29 marca br. dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. oraz uroczystości obowiązkowych jest przedłużona i rozszerzona na wszystkich wiernych, oraz obowiązuje aż do odwołania;
  • aż do odwołania w celebracjach musi być zachowany limit liczby uczestniczących wiernych –  określony przez władze cywilne (5 osób) –  z zachowaniem pierwszeństwa dla osób które zamówiły intencję mszalną, nie licząc celebransa, koncelebransów i osób posługujących;
  • poza celebracjami kościoły pozostają otwarte jako miejsca na indywidualną modlitwę, z zachowaniem przepisów sanitarnych odnośnie do liczby zgromadzonych w jednym miejscu;
  • zgodnie ze wskazaniami służb sanitarnych należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie higieny rąk (dotykanie złożonymi rękoma twarzy stanowi potencjalne zagrożenie, dlatego po umyciu i odkażeniu rąk należy trzymać je złożone i dotykać nimi tylko tego, co konieczne).
  • znak pokoju wykonuje się jedynie przez skłon głowy;
  • zgodnie ze wskazaniami Prezydium KEP przypomina się, że „każdy wierny zawsze ma prawo według swego uznania przyjąć Komunię Świętą do ust” (Instr. „Redemptionis Sacramentum” nr 92). W związku z tym nikomu nie można nakazywać przyjęcia Komunii Świętej na rękę, można tylko do tego zachęcać, o ile faktycznie jest to bezpieczniejsze niż Komunia do ust. Podobnie nie można odmówić wiernemu Komunii na rękę;
  • comiesięczne odwiedziny chorych z Komunią św. zostają zawieszone;

Ponadto Ksiądz Biskup gorąco zachęca wiernych do duchowej łączności z celebracjami transmitowanymi za pośrednictwem środków społecznego przekazu. Szczególnym wyrazem łączności duchowej z Kościołem jest praktyka Komunii duchowej (nazywanej także Komunią pragnienia).

W najbliższym czasie, w oddzielnym komunikacie, zostaną opublikowane zarządzenia i wskazania  dotyczące Triduum Paschalnego i Okresu Wielkanocnego.

Z pełnym tekstem dekretu Biskupa zapoznać można się na stronie diecezji