VIII Tydzień Biblijny [16 kwietnia 2016 r.]

Podczas VIII Tygodnia Biblijnego odbywającego się pod hasłem „Gdy usłyszeli Ewangelię, przyjęli chrzest w Imię  Pana Jezusa”  (por. Dz 19,5)  w naszej wspólnocie w sobotę 16 kwietnia 2016 r. czytany był List św. Pawła do Rzymian.