Rozpoczęcie roku szkolnego

W poniedziałek 2 września o godzinie 8.00 zapraszamy dzieci, rodziców i nauczycieli i wszystkich, którzy uczestniczą w procesie kształcenia i wychowania na Mszę Świętą na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Zechciejmy u progu nowego roku prosić wspólnie Pana Boga o siły na podejmowanie codziennych obowiązków, o potrzebne łaski, by czas zdobywania wiedzy był czasem naszego wzrastania – w mądrości i wierze. Byśmy, kierowani dobrymi pragnieniami, umocnieni Bożą łaską z radością i ufnością rozpoczęli kolejny, ważny etap naszego życia.

Poświęcenie tornistrów pierwszoklasistów będzie miało miejsce w niedzielę 8 września podczas Mszy św. o godz. 10.30. Zapraszamy dzieci wraz z rodzicami