Rocznica poświęcenia kościoła [23 czerwca 2018 r.]

W ciągu roku są dwa dni, szczególnie ważne dla każdej świątyni: dzień jej patrona i rocznica jej poświęcenia. Pierwszy z nich jest odpowiednikiem naszych imienin – w tym dniu w kościele obchodzona jest uroczystość odpustowa. Dzień rocznicy poświęcenia kościoła jest analogią do wspomnienia dnia przyjęcia chrztu. Przez chrzest człowiek staje się dzieckiem Bożym; przez poświęcenie świątynia staje się budynkiem przeznaczonym do wyłącznej służby Bożej, odtąd nie może on służyć żadnym świeckim celom.
W sobotę  23 czerwca przeżywaliśmy  3. rocznicę poświęcenia naszego kościoła i 23. rocznicę istnienia naszej Parafii.  Mszy św. w intencji wszystkich dobrodziejów parafii przewodniczył były wikariusz ks. Grzegorz Ławniczak.