Przyjęcie do LSO [22 listopada 2015]

22 listopada 2015 r. odbyło się uroczyste przyjęcie kandydatów na ministrantów – Mikołaja Dębosza, Adama Kleniuka i Jakuba Sulikowskiego, a Marysia Lizurej, Łucja Gliwa, Xymena Morawska, Marysia Sikora, Amelia Powroźnik i Iga Kloc powiększyły grono scholi dziecięcej.