20180721_151757

Pielgrzymka do Biechowa i Gniezna [21 lipca 2018 r.]