Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

XXIX Niedziela zwykła
22.10.2017 r.

  1. Ministranci i młodzież wraz z rodzicami zapraszają do naszej parafialnej kawiarenki na pyszne ciasto i najlepszą kawę. Dziękujemy za wsparcie.
  2. Różaniec dzisiaj o 17.30, w tygodniu zawsze 30 min przed Mszą św. wieczorną, a rano dla dzieciaczków idących do szkoły o 7.50 jedna dziesiątka różańca.
  3. Są wyłożone przy wyjściu z kościoła kartki wypominkowe. Czytelnie wypełnione (najlepiej drukowanymi literami!!!) z wpisanym adresem lub dniem odczytania i modlitwy możemy składać do przygotowanej urny, w zakrystii lub na tacę. Porządek modlitwy wypominkowej wywieszony jest w gablocie i na stronie internetowej oraz facebooku parafialnym. Dziękujemy za składane ofiary.
  4. Odbywa się ogólnokrajowa zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy, który ma na celu zatrzymanie zabijania chorych nienarodzonych dzieci. Podpisać się pod nim może każdy, kto ukończył 18 – rok życia. Potrzebny jest nr pesel. Zapraszamy przed kościół, tam można złożyć swój podpis.
  5. W poniedziałek swoje spotkanie modlitewne ma Grupa św. Ojca Pio o 18.00, a w środę na Mszy św. będziemy się modlić wraz z grupą Duchowej adopcji.
  6. W poniedziałek 23 października o godz. 17.00 w budynku seminarium będzie miał miejsce wykład z serii „Drogami Wiary i Rozumu” pt. „czy można udowodnić istnienie Boga?”, a w środę 25 października w kościele Świętego Krzyża katechezę poprowadzi ks. biskup Ignacy (Msza św. o 19.00 i zaraz po katecheza).
  7. Gazety „Niedziela” i „Gość niedzielny” u Ministrantów przy wyjściu z kościoła.

Komentowanie jest wyłączone