Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

XXXIII NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
19 listopada 2017 r.

  1. Dziękujemy tym wszystkim, którzy w piątek w ramach wieczystej adoracji znaleźli czas na modlitwę w naszym kościele.
  2. Dzisiaj o 17.00 w Kościele Pokoju modlitwa ekumeniczna za prześladowanych chrześcijan i o pokój na świecie.
  3. W środę o 20.00 spotkanie dla pielgrzymów udających się do Guadalupe w Meksyku.
  4. W czwartek spotkanie modlitewne Grupy św. Ojca Pio o 18.00.
  5. W piątek o 17.00 spotkanie dla klas 2 gimnazjum przygotowujących się do sakramentu bierzmowania.
  6. W sobotę o 17.30 spotkanie modlitewne Grupy Duchowej Adopcji.
  7. Ostatni raz w tym roku ministranci i młodzież wraz z rodzicami zapraszają do parafialnej kawiarenki na pyszne ciasto i najlepszą kawę.
  8. Gazety „Niedziela” i „Gość niedzielny” u Ministrantów przy wyjściu z kościoła.

Komentowanie jest wyłączone