Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

XVI NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
23 lipca 2017 r.

  1. Dzisiaj modlitwa Grupy św. Ojca Pio o 19.30.
  2. W tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek św. Kingę, we wtorek św. Jakuba Ap., w środę św. Joachima i św. Annę, w sobotę św. Martę.
  3. We wtorek w czasie Mszy św. modlitwa osób, które podjęły Duchową adopcję.
  4. Już XIV raz wyrusza Diecezjalna Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę na przełomie lipca/sierpnia. Chętni pielgrzymi mogą się zapisywać na pielgrzymkę w centrum pielgrzymkowym w parafii na Osiedlu. Spotkanie informacyjne odbędzie się 26 lipca o 19.00 w kościele NMP Królowej Polski.
  5. Gazety „Niedziela” i „Gość niedzielny” u Ministrantów przy wyjściu z kościoła.

Komentowanie jest wyłączone