Ogłoszenia parafialne

O G Ł O S Z E N I A   P A R A F I A L N E

III NIEDZIELA W CIĄGU ROKU
21 stycznia 2018 r.

  1. Dzisiaj wieczorem o 19.30 zapraszamy na koncert i wspólne kolędowanie.
  2. W tym tygodniu kończymy kolędę. W środę kolęda dodatkowa dla wszystkich, którzy z różnych względów nie mieli możliwości wizyty duszpasterskiej. Prosimy o zgłaszanie adresów w zakrystii lub telefonicznie.
  3. Trwa Tydzień modlitw o jedność chrześcijan. Dzisiaj w katedrze o 17.00 nieszpory, a we wtorek w Kościele Pokoju o 17.00 modlitwa ekumeniczna.
  4. W sobotę o 20.00 jasełkami, które przygotowały dzieci ze scholi wraz z ks. Andrzejem rozpocznie się nasz Bal charytatywny.
  5. We wtorek w łączności z modlitwą za Ojczyznę o 18.00 swoja modlitwę i spotkanie ma Grupa św. Ojca Pio, a w czwartek też o 18.00 modlitwa Grupy Duchowej Adopcji.
  6. Gazety „Niedziela” i „Gość niedzielny” u Ministrantów przy wyjściu z kościoła.

Komentowanie jest wyłączone