Odpust parafialny [16 maja 2018 r.]

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Chciejmy głęboko duchowo przeżyć ten czas łaski dany nam przez Boga. Prośmy Patrona naszej Parafii o opiekę i wstawiennictwo przed Bożym Tronem.