Niedziele misyjne w świdnickich parafiach

Na przełomie lipca i sierpnia trzy świdnickie parafie będą gościły rodzinę, która pod koniec sierpnia wyjeżdża na ewangelizacyjne misje ad gentes na Syberię. Świadectwo, które wygłoszą Zofia i Marcin Kula dobrze wpisuje się w Rok Liturgiczny, który przeżywamy pod hasłem „Idźcie i głoście”. Misję tej konkretnej rodziny będzie można po każdej Mszy świętej wesprzeć finansowo.

Zosia i Marcin Kula pochodzą z Parafii Miłosierdzia Bożego w Głogowie, mają 6 dzieci (Szymon ma 11 lat, Szczepan – 9 lat, Dawid – 7 lat, Józef – 6 lat, Estera – 4 lata i Maksymilian niecałe 3) – cała ósemka szykuje się właśnie do wyjazdu na misje ad gentes, by ewangelizować na Syberii – ich miejscem świadczenia o wierze w Jezusa Chrystusa własnym życiem będzie 700-tysięczne miasto Barnauł w Kraju Ałtajskim, ponad 5000 km od Głogowa.

Kiedy w 2016 roku podczas Światowych Dni Młodzieży, w których uczestniczyliśmy, Papież Franciszek powiedział „zejdźcie z kanap”, Duch Święty rozpalił w naszych sercach pragnienie pójścia za Chrystusem. Nasze dzieci co wieczór wołały do Ojca w niebie o dobre misje dla nas. No i Bóg wysłuchał – mówi Marcin Kula. Zostaliśmy posłani na misje na Syberię, gdzie wyruszamy całą rodziną, jak tylko otrzymamy wizy.

Rodzina od 16 lat jest we wspólnocie Drogi Neokatechumenalnej w Głogowie i w ramach tej rzeczywistości zgłosiła swoją gotowość do wyjazdu na misje ad gentes. Tam, na Syberii, rodzina będzie musiała odnaleźć się w tamtejszej rzeczywistości – począwszy od znalezienia lokum do zamieszkania, pracy zarobkowej, a także szkoły dla swoich dzieci.

Świadectwa rodziny będzie można wysłuchać po każdej Mszy świętej w trzech świdnickich parafiach: Ducha Świętego na Zawiszowie (23.07.), Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin (30.07.) oraz Świętego Andrzeja Boboli (6.08.).

Spotkania Drogi Neokatechumenalnej tradycyjnie już odbywają się po zakończeniu Światowych Dni Młodzieży. Są to spotkania powołaniowe, podczas których młodzi mężczyźni, kobiety i całe rodziny mogą zadeklarować chęć służby Kościołowi na misjach. Podczas spotkania na podkrakowskich Brzegach chęć wstąpienia do seminarium duchownego zgłosiło ok. 3 tys. mężczyzn. 4 tys. kobiet zadeklarowało chęć wstąpienia do zakonu lub wyjazdu na misje. Rodzin z dziećmi gotowych do wyjazdu na missio ad gentes zgłosiło się ok. 2 tys.

Droga Neokatechumenalna powstała wśród najuboższych w barakach Palomeras Altas w 1964 r. Jej inicjatorzy Kiko Arguello i Carmen Hernandez przybyli do Rzymu w 1968 r., odtąd rozprzestrzeniła się po całym świecie, stanowiąc jedną z najpoważniejszych rzeczywistości Kościoła powszechnego po Soborze Watykańskim II.

Obecnie Droga Neokatechumenalna obecna jest w 124 narodach na wszystkich kontynentach, w 1479 diecezjach. W 6272 parafiach istnieje 20432 wspólnot. Tylko w Europie, w 2600 parafiach istnieje ok. 8,3 tys. wspólnot. W stu diecezjach istnieją seminaria misyjne Redemptoris Mater. W Świdnicy istnieją dwie wspólnoty neokatechumenalne przy paulińskim Sanktuarium św. Józefa Opiekuna Rodzin. Kolejne katechezy, po których zawiązuje się wspólnota, zaplanowano jesienią tego r