Odpust parafialny (21)

Uroczystości odpustowe – Msza św. i festyn parafialny