Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego

Dziś uroczystość Zwiastowania Pańskiego, a jednocześnie dzień Świętości Życia. Jak co roku w tym dniu zachęcamy do Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego, którego życie w łonie matki jest zagrożone. Wyrażona jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Zobowiązanie adopcyjne poprzedzone jest złożeniem przyrzeczenia:

ROTA PRZYRZECZENIA DUCHOWEJ ADOPCJI”

Najświętsza Panno, Bogurodzico Maryjo,
wszyscy Aniołowie i Święci.
Wiedziony pragnieniem niesienia pomocy
nienarodzonym, postanawiam mocno i przyrzekam,
że od dnia ………………………………
biorę w duchową adopcję jedno dziecko,
którego imię jedynie Bogu jest wiadome,
aby przez 9 miesięcy, każdego dnia,
modlić się o uratowanie jego życia
oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Amen

Moimi zobowiązaniami adopcyjnymi będą:
• jedna Tajemnica Różańca Świętego
• moje dobrowolne postanowienia
• oraz poniższa codzienna modlitwa „Panie Jezu”,
którą teraz po raz pierwszy odmówię:

TEKST CODZIENNEJ MODLITWY „PANIE JEZU”

Panie Jezu za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem świętego Józefa, „Człowieka Zawierzenia”, który opiekował się Tobą po urodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady i które duchowo adoptowałem. Proszę, daj rodzicom tego dziecka miłość i odwagę, aby zachowali je przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

W obecnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa zachęcamy do złożenia przyrzeczenia prywatnie w naszych domach. Duchowa adopcja może być podjęta jeden raz, ale może być podejmowana cyklicznie co 9 miesięcy, jednak zawsze po wypełnieniu poprzednich zobowiązań. Każdorazową nową Duchową Adopcję powinno poprzedzać nowe przyrzeczenie. Deklaracje Duchowej Adopcji można pobrać w przedsionku naszego kościoła w ciągu dnia i uzupełnione wrzucić do skrzynki na listy przy plebanii lub pobrać ze strony internetowej naszej diecezji:(https://www.diecezja.swidnica.pl/…/PRZYRZECZENIE_DUCHOWEJ_A…) i przesłać na email parafialny lub w wiadomości na Facebooku parafialnym.
Codzienna modlitwa przez 9 miesięcy jedną dziesiątką różańca i powyższą modlitwą może uratować życie jednego dziecka. Walczmy o życie!