Pielgrzymka do Ziemi Świętej

Jeśli sytuacja na świecie pozwoli, zapraszamy w dniach 13 – 20 lutego 2023 r. do wspólnego „czytania piątej” Ewangelii, jak określana jest Ziemia Święta.

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To podróż do ziemi umiłowanej i wybranej przez Boga. Do miejsc, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie miejsc związanych z ziemskim życiem Jezusa to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. Odwiedzimy m.in. Jerozolimę, Cezareę, Betlejem, Nazaret, Betanię i inne miejsca, w których działał Jezus.

Zapisy możliwe będą za dwa tygodnie.

Do pobrania: program planowanej pielgrzymki wraz z warunkami uczestnictwa.